< Max Riemelt
23.04.2021 05:39 Alter: 96 days
Kategorie: Festivals, Alexandra Weis

Alexandra Weis

LAKUNE bei der Werkstatt der Jungen Filmszene


Der Kurzfilm LAKUNE mit Alexandra Weis in der Hauptrolle läuft bei der 56. Werkstatt der Jungen Filmszene.

zum Profil